Textilní stroje

Okrajově se společnost zabývá nákupem a prodejem textilních strojů především pro přádelny a skárny.